Limba: United Kingdom Greek Romanian Bulgarian Slovenian Spanish

COL-SUMERS: Dezvoltarea unui program de instruire pentru îmbunătățirea consumului colaborativ durabil la persoanele în vârstă

Proiectul COL-SUMERS are ca obiectiv principal creșterea competențelor persoanelor în vârstă legate de folosirea Consumului Colaborativ (CC) printr-un program de training inovativ. Proiectul este implementat în parteneriat cu sapte organizații din România, Slovenia, Bulgaria, Grecia și Spania.

Despre proiect Procesul de îmbătrânire a populației se accelerează. Populația în UE cuprinsă între 27 și 65 de ani va fi de 103 de milioane, iar cea peste 80 de ani va fi de 30 de milioane în anul 2020. (DG ECFIN / Aging Report 2012). Riscul sărăciei crește odată cu înaintarea în vârstă și este mult mai mare la femei. Riscurile de excluziune socială și a cetățenilor care nu pot să-și permită bunurile și serviciile esențiale sunt intensificate de îmbătrânirea populației, de complexitatea din ce în ce mai mare a pieței și de faptul că unii oameni nu au nici posibilitatea, nici capacitatea de a stăpâni mediul digital. Contextul actual poate exacerba starea de dezavantaj a consumatorilor vulnerabili, cum ar fi persoanele în vârstă, care se confruntă cu dificultăți în accesarea și înțelegerea informațiilor și în găsirea de produse și servicii adecvate pe piață (Agenda europeană pentru consumatori, 2012).

Consumul în colaborare (CC) crește în întreaga lume, prin utilizarea rețelelor tehnologice pentru a face mai mult cu mai puțin, prin angajarea, împrumutul, schimbul, barterul sau partajarea produselor la o scară de neimaginat anterior. Proliferarea platformelor CC a stimulat acest tip de consum, mai mult de jumătate dintre cetățenii UE știind despre economia colaborativă și o persoană din șase utilizând-o deja (Eurobarometru, 2016). CC reprezintă o completare inovatoare a unei economii de producție sub forma unei economii bazate pe utilizare care oferă avantaje economice, sociale și de mediu și o cale de ieșire din criza economică și financiară (Consumul colectiv sau participativ: un model durabil pentru secolul XXI. Comitetul Economic și Social European, 2014). CC promovează valorile cooperării și solidaritatea în practică, conducând la un comportament mai ecologic în ceea ce privește ciclurile de viață ale bunurilor pe care oamenii le folosesc. CC oferă, de asemenea, o oportunitate pentru grupurile cele mai vulnerabile, care se confruntă cu dificultăți economice (Consumul colectiv sau participativ: un model durabil pentru secolul XXI, Comitetul Economic și Social European, 2014) COL-SUMERS este lansat cu scopul principal de a spori competențele (atitudini, abilități, cunoștințe) ale persoanelor în vârstă (> 60 de ani) cu privire la modul în care pot profita de Consumul Colaborativ printr-un program inovator de instruire.

Rezultate propuse: Ghid metodologic realizat în parteneriat (IO1) Un ghid care stabilește conținuturile, metodologiile și instrumentele cheie pentru crearea și îmbunătățirea competențelor absolut necesare pentru persoanele în vârstă pentru a le îmbunătății accesarea și utilizarea consumului colaborativ.

Materiale de instruire (IO2)

Vor fi destinate persoanelor în vârstă pentru ca acestea să dobândească toate instumentele și cunoștințele necesare cu privire la consumul colaborativ.

Activități proiectate de instruire practică (IO3)

Acestea vor constitui nucleul programului de instruire și se vor baza pe instruirea practică și pe studii de caz.

Platforma de e-instruire (IO4) lyrica price usa

O platformă de e-învățare și e-instruire pentru sprijinirea implementării metodicii instruirii.

Parteneriat Consorțiul este format din șapte organizații din România, Slovenia, Bulgaria, Grecia și Spania, fiecare dintre ele fiind expertă în domeniul său de activitate. Domeniile lor includ, fără a fi limitate la, dezvoltare durabilă, drepturile consumatorilor, inovare socială, consum colaborativ și economie colaborativă. Împreună formează o echipă unică, având drept scop dezvoltarea și realizarea unei instruiri inovative a grupului țintă prin aplicarea conceptului ”învățare prin practică”.

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis (Ecopolis) – Romania Institutul pentru Dezvoltarea Antreprenorială (IED)- Grecia Institutul Mediteraneean pentru Dezvoltare Durabilă (Imedes) – Spania Asociația Slovenă pentru Protecția Consumatorilor (ZPS) – Slovenia Asociația consumatorilor Avacu – Spania InfoCons – Asociație pentru Protecția Consumatorilor – Romania Asociația Națională Bulgară a Consumatorilor Activi – Bulgaria

Pentru mai multe informații: https://col-sumers.eu

Contact Asociația Centrul pentru Politici Durabile www.ecopolis.org.ro , email: echipa@ecopolis.org.ro Str. Ion Brezoianu 23-25, București

Asociația InfoCons – Centrul Național de Consiliere și Informare în domeniul Protecției Consumatorului www.infocons.ro , email: office@InfoCons.ro Bd. Mărășești Nr. 127-129, Sector 4, 040253  București, România

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.