Despre proiect

Procesul de îmbătrânire a populației se accelerează. Populația în UE cuprinsă între 27 și 65 de ani va fi de 103 de milioane, iar cea peste 80 de ani va fi de 30 de milioane în anul 2020. (DG ECFIN / Aging Report 2012). Riscul sărăciei crește odată cu înaintarea în vârstă și este mult mai mare la femei. Riscurile de excluziune socială și a cetățenilor care nu pot să-și permită bunurile și serviciile esențiale sunt intensificate de îmbătrânirea populației, de complexitatea din ce în ce mai mare a pieței și de faptul că unii oameni nu au nici posibilitatea, nici capacitatea de a stăpâni mediul digital. Contextul actual poate exacerba starea de dezavantaj a consumatorilor vulnerabili, cum ar fi persoanele în vârstă, care se confruntă cu dificultăți în accesarea și înțelegerea informațiilor și în găsirea de produse și servicii adecvate pe piață (Agenda europeană pentru consumatori, 2012).

Consumul în colaborare (CC) crește în întreaga lume, prin utilizarea rețelelor tehnologice pentru a face mai mult cu mai puțin, prin angajarea, împrumutul, schimbul, barterul sau partajarea produselor la o scară de neimaginat anterior. Proliferarea platformelor CC a stimulat acest tip de consum, mai mult de jumătate dintre cetățenii UE știind despre economia colaborativă și o persoană din șase utilizând-o deja (Eurobarometru, 2016).

CC reprezintă o completare inovatoare a unei economii de producție sub forma unei economii bazate pe utilizare care oferă avantaje economice, sociale și de mediu și o cale de ieșire din criza economică și financiară (Consumul colectiv sau participativ: un model durabil pentru secolul XXI. Comitetul Economic și Social European, 2014). CC promovează valorile cooperării și solidaritatea în practică, conducând la un comportament mai ecologic în ceea ce privește ciclurile de viață ale bunurilor pe care oamenii le folosesc. CC oferă, de asemenea, o oportunitate pentru grupurile cele mai vulnerabile, care se confruntă cu dificultăți economice (Consumul colectiv sau participativ: un model durabil pentru secolul XXI, Comitetul Economic și Social European, 2014)

COL-SUMERS este lansat cu scopul principal de a spori competențele (atitudini, abilități, cunoștințe) ale persoanelor în vârstă (> 60 de ani) cu privire la modul în care pot profita de Consumul Colaborativ printr-un program inovator de instruire.