Rezultate

Ghid metodologic realizat în parteneriat (IO1)

Un ghid care stabilește conținuturile, metodologiile și instrumentele cheie pentru crearea și îmbunătățirea competențelor absolut necesare pentru persoanele în vârstă pentru a le îmbunătății accesarea și utilizarea consumului colaborativ.

Ghidul este disponibil numai în limba engleză.

Materiale de instruire (IO2)

Vor fi destinate persoanelor în vârstă pentru ca acestea să dobândească toate instumentele și cunoștințele necesare cu privire la consumul colaborativ.

Activități proiectate de instruire practică (IO3)

Acestea vor constitui nucleul programului de instruire și se vor baza pe instruirea practică și pe studii de caz.

Platforma de e-instruire (IO4)

O platformă de e-învățare și e-instruire pentru sprijinirea implementării metodicii instruirii.